ŞEİRLƏR

Ədəbiyyat, şeirlər

Narahatçılığı necə tərk etməli və yeni həyata necə başlamalı

Deyl Karneginin məşhur kitabı əsasında məsləhətlər

Maliyyə və bank işi

Maliyyə-kredit sisteminin əsasları və bank işinə aid maraqlı məlumatlar.

Müasir dövrün tarixi

Birinci dünya müharibəsindən sonra dünyanın siyasi mənzərəsi və ən son dövrün tarixi.

Uşaq ədəbiyyatı

uşaq ədəbiyyatı, dünya uşaq ədəbiyyatı, uşaq ədəbiyyatından incilər,

Quran

Qurani-Kərim. İslamın müqəddəs kitabı,Quranın təfsiri

qədim Şərq tarixi

qədim Misir,Mesopotamiya,qədim Çin,qədim hindistan, qədim Asiya, Şumer,

fotoanonslar

Qalereyada yeni albom yaradanlar bu barədə ətraflı topik yazmaq üçün bu bloqa üzv olsun.

Sünnə

Sünnə. Hədis. Peyğəmbər və onun əshabələrinin həyatından ibrətamiz məqamlar.

Yeni tarix

Yeni dövrün tarixi Avropada burjua inqilablarından başlayıb Birinci dünya müharibəsinin sonuna qədər davam edir.
Top