Maliyyə və bank işi

Maliyyə-kredit sisteminin əsasları və bank işinə aid maraqlı məlumatlar.

Şahmat

Şahmat oyunu və şahmatçılar haqqında

ŞEİRLƏR

Ədəbiyyat, şeirlər

Müasir dövrün tarixi

Birinci dünya müharibəsindən sonra dünyanın siyasi mənzərəsi və ən son dövrün tarixi.

Uşaq ədəbiyyatı

uşaq ədəbiyyatı, dünya uşaq ədəbiyyatı, uşaq ədəbiyyatından incilər,

qədim Şərq tarixi

qədim Misir,Mesopotamiya,qədim Çin,qədim hindistan, qədim Asiya, Şumer,

Quran

Qurani-Kərim. İslamın müqəddəs kitabı,Quranın təfsiri

Rəvayəti ifadələr

Bu bloq B.A.Hüseynovun tərtib etdiyi “Rəvayəti ifadələr” kitabı əsasında yaradılmışdır.Burada həm şifahi ədəbiyyatımızdan,həm də...

Texnologiya

Texnologiya haqqında maraqlı məlumatlar.

Yeni tarix

Yeni dövrün tarixi Avropada burjua inqilablarından başlayıb Birinci dünya müharibəsinin sonuna qədər davam edir.
Top