Ölkələr

Dünya ölkələrindən məlumatlar.

Din və teologiya

Müxtəlif dinlər: xristianlıq,iudaizm,buddizm və islam haqda məlumat. Dini cərəyanlar və din tarixində xadimlər haqqında.

Qan-damar sistemi

ürək,ürək-damar,qan sistemi. qan xəstəlikləri,ilkin tibbi yardım

Xoşbəxtlik üçün

Xoşbəxtlik üçün məsləhətlər. hər günü daha da yaxşı yaşamaq üçün xoşbəxtlik sirləri

Romantika və düşüncələr

Sentimental hissləri qiymətləndirən insanlar üçün romantika və həssas duyğular dünyası

İnformatika

İnformatikanın əlifbası,kompüter nəzəriyyəsi,informasiya anlayşı,informatikanın əsasları və informatika elmi üçün öyrədici materiallar,

Esse

esselər, məqalələr, müxtəlif müəlliflərin maraqlı yazıları

Testlər

Orta məktəb kursuna aid tetlər və imtahansualları. Ali məktəbə daxil olmaq istəyən abituriyentlər üçün test sualları

Tibbi patologiya

Patologiya. İltihab,qızdırma,hüceyrə zədələnməsi

Azərbaycan coğrafiyası

Azərbaycanın coğrafiyası Azərbaycan hidrosferi,,iqlimi,küləkləri, Azərbaycanın geologiyası,relyefi,dağları, Azərbaycanın coğrafi mövqeyi
Top