1. antonimi: bərbad
Pək şad olaraq güldüm abad olan ölkəmdə... (M.Müşfiq); Sən girməyən evlər qoy olsun bərbad; Öldürsün əmiri qaşların, gəlin! (Qoşma)
2. antonimi: viran
Söylədiyimiz dövrdə İçərişəhər abad deyildi (H.Sarabski); O, faşistlərin bu şəhəri necə viran etdiklərini öz gözü ilə görmüşdü (S.Vəliyev)
Top