1. antonimi: kəndli
Yazıq kəndli xan yerini sürür kotanla (S.Rüstəm)
2. antonimi: nökər
Xana nökər olanın ayağını daş aparar (Ata. sözü)
Top