antonimi: sadə
Armudboğaz, şişbığ satıcının belə ibarəli nitqindən baş açmayan Leylək istər-istəməz əsəbiləşdi (S.Rəhimov); Tamaşaçılar onun sadə nitqinin təsiri altındadırlar (“Ulduz”)
Top