antonimi: xüsusi
İctimaixüsusi təsərrüfatlar arasında fərq qoymaq lazımdır
Top