1. antonimi: bayır
Əvvəl evin içi, sonra bayırı (Ata. sözü)
2. antonimi: çöl
İçim özümü yandırır, çölüm sizi (A.Məmmədov)
Top