antonimi: tökmək
Kim içməsə, yaxasına tökəcəyik (Mir Cəlal)
Top