1. antonimi: gözəl
Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi! Vaqqıldama bayquş kimi idbar, dilənçi! (M.Ə.Sabir); Özünüz gözəl və göyçəksiniz (C.Əmirov)
2. antonimi: iqbal
Sübh söndü şəb ki, xəlqə qəbilə idi bir çıraq; Gecəki iqbalı gör, gündüzdəki idbarə bax! (M.P.Vaqif)
Top