1. antonimi: gözəl
O ifritə qadının alçaq fitnəsini hamımız başa düşdük (M.Hüseyn); Babaxanın oraya yolu düşür, belə gözəl bir qızın yayın istisində tarlada çalışan görür (Mir Cəlal)
2. antonimi: həyalı
Elə qarı qapını örtcək dəyişilib oldu bir küpəgirən ifritə, cadu (Nağıl); Həyalı qızarar, həyasız ağarar (Ata. sözü)
Top