antonimi: aydın
Qaraş ikibaşlı söz soruşduqda Maya da ondan incidi, birbirindən soyuq ayrıldılar (M.İbrahimov); Bu o qədər aydın və sadə bir həqiqətdir ki... (M.Hüseyn)
Top