antonimi: bacarıqlı
Mən ki zərgərəm, yövmiyyə xərcindən ötrü acizəm (M.F.Axundzadə); Güləbətin hələ evlərində olanda Səlim xanımın bacarıqlı bir dəllala ərə getdiyini eşitmişdi (M.İbrahimov)
Top