1. antonimi: örtülmək
Vahid Nayıbovun ev qapısı həmişəki sakitliyi ilə aralandıörtüldü (Mir Cəlal)
2. antonimi: sıxlaşmaq
Qayıqlar bir-birindən aralandı. Bu dənizdə üzür qayıqlar; Get-gedə sıxlaşır bu qayıqlar (S.Vurğun)
3. antonimi: yaxınlaşmaq
Aralanır buludlar, təravətlənir otlar (A.Səhhət); Cilovunu sahənin yanındakı arabaya bağlayıb yaxınlaşdı (M.İbrahimov)
Top