1. antonimi: örtülü
Qarlarla örtülü bir düzə gəldik (S.Vurğun); Həm də çox aralıdır, gedib-gəlmək də olmaz (H.Hüseynzadə)
2. antonimi: yaxın
Xasay atlıların birbirindən aralı getməsini məsləhət gördü (M.Hüseyn); Yaxın gəl, qulaq as qəlbim deyənə (S.Vurğun)
Top