1. antonimi: birnəfəsə
“Mirzəyi” havasında bir vəzn ağır və aramla vurulur (Ş.Bədəlbəyli); Kişi parçı birnəfəsə başına çəkdi (İ.Əfəndiyev)
2. antonimi: tələsik
Tez-tələsik saçlarını düzəldib keçirdi (M.İbrahimov); Səkinənin aramla dediyi sözlərə qulaq asa-asa qaralıb ağarırdı (M.İbrahimov)
Top