antonimi: ağıllı
Mən onlara, ağılsız, qabiliyyətsiz, kamalsız adam deyə bilmərəm (Ə.Haqverdiyev); Gülər ağıllı və bacarıqlı qızdır (M.İbrahimov)
Top