antonimi: səbirsizlik
Güldən çox gül, çiçəkdən çox çiçək, lakin ürəkdə bir aramlıq, ruhda isə sakitlik yox idi (Çəmənzəminli); Oğul, səbirsizlik adama həmişə ziyan verər (M.İbrahimov)
Top