1. antonimi: indi
Çiçəklinin nə keçmişinə, nə indisinə yaraşır (Ə.Vəliyev)
2. antonimi: istiqbal
Mən öz keçmişinə heykəl yonmağı; Alnına yazdıran oğullardanam... (M.Araz); Oğlanlarının istiqbalı haqqında da Hacı Vəlinin müəyyən planları və prinsipləri var idi (Çəmənzəminli)
3. antonimi: müasir
Xatırlayın; keçmişmüasir; fironları (R.Rza)
Top