1. antonimi: kədər
Kef məclisini qoyaq sonraya (A.Şaiq); Gəlməsin üstümüzə dalğası dərdin, kədərin (S.Rüstəm)
2. antonimi: qəm
Görünür, ikiymiş dünyada vətən; Biri zalımların kef yuvasıdır; Biri məzlumların qəm havasıdır (S.Vurğun)
Top