antonimi: həmişə
Ara-sıra bu işıq sütunu sanki dairəvi bir şüşəyə rast gələrək sönürdü (M.İbrahimov); Ömrünün tarlasına qəm kotanında; Həmişə gül əkdi, vay dərdi babam (B.Vahabzadə)
Top