antonimi: arvadlanmaq
– Ay kimsən? – deyə Mikola səsinə güc verib yaşına münasib olmayan bir tərzdə kişiləşdi (S.Qədirzadə); Sən də arvadlanma, hamı səni tanıyır
Top