antonimi: fərdi-ləşmək
Buna görə də əmək kollektivləşməli və istehsal vasitələri kollektivin əlində olmalıdır (C.Cabbarlı); Bəzi adamlar fərdiləşməyə meyil göstərir
Top