1. antonimi: qaraqabaq
...Dəhşətli faciədə komik rol oynayan istedadsız bir aktyor qədər miskindir (M.Hüseyn); Evində və kənarda bəzən əsəbi, qaraqabaq, qaradinməz görünən bu qadının burada, bağçada kədərləndiyini, ya hirsləndiyini görən olmamışdı (Mir Cəlal)
2. antonimi: satirik
Mənim dediyim satirikkomik janra aiddir (M.İbrahimov)
Top