antonimi: şüurlu
İşə kortəbii yox, şüurlu yanaşmaq fayda verə bilər
Top