antonimi: nihilist
nihilist deyən var, nə də ki, kosmopolit (R.Rza)
Top