antonimi: təzəlik
Atar köhnəliyi üstündən tamam... (M.S.Ordubadi); Gözüm də, ürəyim də təzəlik axtarır (S.Qədirzadə)
Top