1. antonimi: təzələnmək
Düzdür, amma fikirləri də, özü də bir az köhnədir (M.İbrahimov); Ala gözlərini gördüm; Təzələndi köhnə dərdim (Aşıq Ələsgər)
2. antonimi: yeniləşmək
...Xanpəri hələ köhnəlməyibdir... (Ə.Vəliyev); Fərəhlə çırpınır könlü insanın; Həyat yeniləşir, yaşadıqca biz (Ə.Cavad)
Top