antonimi: yeni
Köhnəlmiş sözlər arxaik, təzə yaranan sözlər isə yeni sözlər adlanır
Top