1. antonimi: arxaca
Mən qabaqca gedirəm, o da arxamca gəlirdi (S.Hüseyn)
2. antonimi: dalınca
Özü qabaqca, mən isə dalınca getdim (M.S.Ordubadi)
3. antonimi: sonra
Qabaqca Münəvvər xanım atası ilə görüşürdü: – Ana, salamat qal! Yenə tezliklə sənin ziyarətinə gələrəm (M.S.Ordubadi); Sonra Miko elə oradaca qədəhini yenidən doldurub dedi (İ.Əfəndiyev)
Top