antonimi: çəkilmə
Qərbi Avropanın şimal və qərb hissələrində böyük qabarmaçəkilmələr olur
Top