1. antonimi: enmək
Birdən sanki üfüq enir, torpaq qabarır; Qarşımızı kəsən, dağı bir əl qopardı (R.Rza)
2. antonimi: yatmaq
Çingiz köks dolusu nəfəsini dərdi, sinəsi qabardı, yatdı (S.Qədirzadə)
3. antonimi: yumşalmaq
Göyərçin Xudaverdini götürüb qapıdan cəld çıxaraq Maroya qabardı (S.Rəhimov); Bu fikir Lal Hüseyni yumşaltmağa, əvvəlki incik görkəmini dəyişməyə məcbur etdi (M.İbrahimov)
Top