antonimi: yatırtmaq
At yalını qabarmış, quyruğunu dikəltmiş, gözlərini və ayaqlarını oynadırdı (S.Rəhimov); Şiraslan... üzüyuxarı qabaran saçlarını bir anlığa da olsa, dala yatırtdı (S.Rəhimov)
Top