antonimi: yavaş-yavaş
Bərabərimə yetişincə çəpərin arxasından iki əlləri ilə boynu qucaqlayıb qaçaraq gözdən qeyb oldu (S.Hüseyn); Əbil Qənbərovun təklifləri yavaş-yavaş bura toplaşanların ürəyinə yol tapdı (Ə.Vəliyev)
Top