antonimi: sevinc
Bənd oldu könül bir gülə, səs tutdu mahalı; Guya ki, bu dünyada qan oldu, qada düşdü (C.Cabbarlı); Gözlərinə səadətə oxşar bir sevincin işığı düşdü (M.İbrahimov)
Top