1. antonimi: açılmaq
Bu zaman hava yavaş-yavaş qaralmağa başladı (M.S.Ordubadi); Gül ilə həmzəban olubdu bülbül; Açılıb bənövşə, yasəmən, sünbül (Q.Zakir)
2. antonimi: qızarmaq
Üfüqlər gah qaralır, gah qızarırdı (M.İbrahimov)
3. antonimi: yanmaq
Uzaqda fişənglər yanır, qaralır; Başımın üstündə güllə fit çalır (Ə.Cəmil)
Top