antonimi: ağartı
İşığam qaranlıqda, deyiləm bir qaraltı (S.Rüstəm); Uzaqdan gözümə bir ağartı görünür (“İzahlı lüğət”)
Top