1. antonimi: aydın
Çiskin və qaranlıq gecəni aydın bir səhər əvəz etdi (M.İbrahimov)
2. antonimi: aydınlıq
İçəri qaranlıq çökdü (S.Qədirzadə); Qışlaqda idik, payızın aydınlıq gecəsi idi (A.Şaiq)
3. antonimi: bəlli
O hansı qaranlıq məsələdir? (M.S.Ordubadi); Onun nələr çəkdiyi mənə bəllidir (İ.Şıxlı)
4. antonimi: işıqlı
Qaranlıq yerə daş atmazlar (Ata. sözü); Hər şeyi işıqlı və cazibədar idi (M.İbrahimov)
5. antonimi: mədənilik
Bizim qabağımızda dağ kimi duran istibdad, Şərq istibdadı və Şərq qaranlığı idi (C.Məmmədquluzadə); Mədənilik ətalətin və cəhalətin qənimidir
Top