antonimi: ağbəniz
Qaraşın, yaraşıqlı, bığlı bir kişidir (S.Sərxanlı); Ağbəniz qız gündən qaçırdı (“Jurnalist”)
Top