antonimi: xanım
Onun bacısı Səkinə xanım pəncərə qabağında durub qaravaşı Gülsəbanı çağırır (M.F.Axundzadə)
Top