antonimi: həyalı
Vallah, lap əlindən cana gəlmişəm; Sırtıq, qarayaxa “kavaler”lərin (C.Novruz); Qızdan həyalı oğlana rast gəlmisən, şərbət olmamış və olacaq! (M.İbrahimov)
Top