antonimi: dümağ
Kəlbalı alçaqboylu... gödək qılçaları xeyli içəriyə əyilmiş, qarayanıq bir adam idi (S.Rəhimov); Dünən mağazadan dümağ parça aldı (“Ulduz”)
Top