antonimi: ağyel
Əsdi qarayel çəltiyə, bostana nə borcum? (M.Ə.Sabir); Ağyel əsdikcə taxıllar tel-tel olur
Top