antonimi: tərifləmək
Başmaqlarını sürüyə-sürüyə onun dalınca yortan Məsmə qarı indi də Xasaya qarğıyırdı (M.Hüseyn); Kimə təriflədim, dodağını büzüb, məni məsxərəyə qoydu (S.Qədirzadə)
Top