antonimi: alqış
Mənim qarğışım onu tutmasa mən heç nə bilmirəm (M.Hüseyn); Alqış deyir mənim doğma yurdum Azərbaycan da (R.Rza)
Top