antonimi: cavan
Ayna, qarının qolundan tutaraq yanına çəkdi (Ə.Məmmədxanlı); Yanına cavan bir oğlan göndərəcəyəm (S.Qədirzadə)
Top