antonimi: gözütox
Belə sualı ancaq tənbəl və qarınqulu adam verə bilər (S.Vəliyev); Şaiq gözütox, başıaşağı bir kəsdir
Top