1. antonimi: aydın
Bu çöhrədə saf, aydın, qayğı qarışıq bir təbəssüm var (S.Sərxanlı)
2. antonimi: aydın
O axşam bu qarışıq fikirlərlə avara-sərgərdan şəhərin küçələrini dolaşdım (S.Qədirzadə); İndi isə getdiyi bu aydın yollar məni əməyə-zəhmətə aparır, səadətə, xoşbəxtliyə gətirib çıxarır (S.Qədirzadə)
3. antonimi: təmiz
Səndə təmiz fransız qanı yoxdur. Deyəsən, qarışığın var (S.Qədirzadə)
Top