1. antonimi: əmin-amanlıq
Bu evə yenicə köçmüşük, hələ qarmaqarışıqlıqdan heç şey tapmaq olmaz. Nədənsə sizin dəstəniz Təbrizə girdiyi gündən bəri əmin-amanlıq yarada bilmədi (M.S.Ordubadi)
2. antonimi: nizamlılıq
Bu qarmaqarışıqlıq içərisində, bu həyəcanlı günlərdə Münəvvərin sevgilisi haradan gəldi, məni necə tapdı?! (S.Qədirzadə); Bir qrupun şagirdləri nizamlılığı ilə o biri qruplardan seçilirdi
Top