antonimi: arxa
Baxınız, qarşımı tutmuş bir axın; Güclüdən güclü, dənizdən daşqın (M.Müşfiq); Qız arxası üstə uzanıb kitab oxuyurdu (N.Nərimanov)
Top