1. antonimi: cavan
Ağır yaralanmış o qart canavar, qəzəblə sıçrayır hey üstümüzə (S.Vurğun); Yaxın gəlin, cavan oğlan (S.Qədirzadə)
2. antonimi: mülayim
Sülhün qart düşmənləri titrəşir əbəs (Ə.Cəmil); Mülayim və yumşaq səsi dəyişdi (M.İbrahimov)
Top